e-mail:
(044) 239-21-47

Технічний захист інформації

Технічний захист інформації

10 лютого 2015

Відомо, що будь-яка інформація взагалі може існувати та переноситися у вигляді фізичних полів або речовиною (матеріальним носієм інформації). Наприклад, це може бути акустична хвиля (звук), електромагнітні випромінювання, електричні сигнали, лист паперу з текстом, флешпам’ять, DVD-диск тощо.
Іншими словами, можна стверджувати, що інформація має циркулювати тільки в електромагнітному (електричному, магнітному), акустичному та матеріальному вигляді.
По фізичній природі носієм інформації можуть бути:
 • світло - електромагнітні хвилі оптичного діапазону (у т.ч. інфрачервоного та ультрафіолетового;
 • акустичні (звукові) хвилі;
 • електромагнітні хвилі;
 • електричні сигнали у провідниках;
 • матеріальний носій інформації.
Іншої можливості для переносу інформації в природі не існує.
Звідси можна таким чином класифікувати шляхи витоку інформації від джерела до зловмисника (канали витоку) по фізичній природі носія.
Технічні канали витоку інформації:
 • візуально-оптичний;
 • акустичний;
 • електромагнітний;
 • електричний;
 • матеріальний.
Всі, крім матеріального каналу витоку відносяться до т.з. технічних каналів витоку інформації. При цьому, технічні канали витоку інформації можуть бути як природними так й штучними (спеціально створеними зловмисниками).
Відповідно до ДСТУ 3396.2-97 (Захист інформації. Технічний захист інформації. Терміни та визначення):
«Технічний захист інформації (ТЗІ) - діяльність, спрямована на запобігання порушенню цілісності, блокуванню та (чи) витоку інформації технічними каналами».
Тобто й захист інформації, необхідно здійснювати по кожному такому каналу.
У залежності від способу циркуляції інформації технічний захист інформації умовно можна розділити на два напрямки:
 1. Технічний захист мовної інформації*.
 2. Технічний захист електронної інформації**.
* - тут мається на увазі інформація, яка циркулює у вигляді акустичних хвиль;
** - інформація, яка циркулює у вигляді електричних сигналів та електромагнітних хвиль.