e-mail:
(044) 239-21-47

Фільтри ЕМСБІ типу ФЗП-103-2

Фільтри ЕМСБІ типу ФЗП103-2 ТУ У 31.1-31731859-001-2003 надійно захищають інформацію в широкому діапазоні частот – починаючи зі звукових (10 кГц) до надвисоких (1000 МГц) – від витоку колами електроживлення основних і допоміжних технічних засобів цифрової та аналогової обробки інформації (комп’ютери, модеми, принтери тощо).

Одночасно фільтри ФЗП103-2 ефективно захищають згадані засоби обробки інформації від дії пачок високовольтних імпульсних завад наносекундного діапазону, які можуть поступати з мережі електроживлення.

При наявності фільтрів ФЗП103-2 в складі згаданих вище засобів обробки інформації ці засоби повністю відповідають обов’язковим вимогам діючого в Україні з 2002 року міждержавного стандарту ГОСТ 30334-95 “Совместимость электромагнитная машин электронных вычислительных персональных. УСТОЙЧИВОСТЬ К ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПОМЕХАМ. Технические требования и методы испытаний” (п. 4.1.1.2).

Фільтри ФЗП103-2 є цілком безпечними в експлуатації навіть при обриві або відсутності заземлення. Вони повністю відповідають вимогам вітчизняного стандарту ДСТУ 3639-97 “ФІЛЬТРИ ПРОТИЗАВАДНІ” та стандарту ГОСТ 25861 “Машины вычислительные и системы обработки данных. Требования электрической и механической безопасности и методы испытаний”.

Фільтри ФЗП103-2 відрізняються зменшеними габаритами (такий фільтр займає об’єм лише 0,42 дм3) та невеликою масою (не більше 0,85 кг).