e-mail:
(044) 239-21-47

НД ТЗІ 3.1-001-07

Цей нормативний документ системи технічного захисту інформації визначає основні положення щодо проведення передпроектних робіт при створенні на об'єкті інформаційної діяльності органу державної влади, місцевого самоврядування, військового формування, підприємства, установи та організації комплексу ТЗІ, який має забезпечувати захист від витоку інформації з обмеженим доступом технічними каналами.

Цим НД встановлюються порядок та зміст проведення передпроектних робіт на ОІД, які вже функціонують або будуються (модернізуються), вимоги до оформлення акта обстеження на ОІД, а також вимоги до порядку розроблення та оформлення технічного завдання на створення комплексу ТЗІ.

Повний текст документа можна отримати тут або тут та на сайті www.dsszzi.gov.ua