e-mail:
(044) 239-21-47

НД ТЗІ 3.6-001-2000

Цей нормативний документ встановлює єдині вимоги до порядку створення, впровадження, супроводження та модернізації засобів технічного захисту інформації від несанкціонованого доступу в комп’ютерних системах та захищених від несанкціонованого доступу компонентів обчислювальних систем.

Дія НД ТЗІ поширюється на апаратні, програмні та програмно-апаратні засоби ТЗІ, призначені для використання в комп’ютерних системах, де обробляється, накопичується, зберігається та передається інформація, що підлягає технічному захисту. 
НД ТЗІ призначений для розробників та виробників (впроваджувальних організацій), споживачів (замовників, користувачів) засобів ТЗІ, а також для органів, що здійснюють функції оцінювання засобів ТЗІ на відповідність вимогам НД ТЗІ.

Повний текст документа можна отримати тут або тут та на сайті www.dsszzi.gov.ua