e-mail:
(044) 239-21-47

НД ТЗІ 3.7-001-99

Цей нормативний документ встановлює вимоги до порядку розробки, складу і змісту технічного завдання на створення комплексної системи захисту інформації в автоматизованій системі, призначеній для оброблення, зберігання і передачі (далі — оброблення) інформації з обмеженим доступом або інформації, захист якої гарантується державою.

Положення цього документа розповсюджуються на державні органи, Збройні Сили, інші військові формування, МВС, Раду Міністрів Автономної Республіки Крим і органи місцевого самоврядування, а також підприємства, установи і організації всіх форм власності, які володіють, користуються і розпоряджаються інформацією, яка належить до державних інформаційних ресурсів, або інформацією, вимога щодо захисту якої встановлена законом. Власники (користувачі) іншої інформації, положення цього документа застосовують на свій розсуд.

Повний текст документа можна отримати тут або тут та на сайті www.dsszzi.gov.ua