e-mail:
(044) 239-21-47

ПРОВЕДЕНО ЕКСПЕРТИЗУ ПРОГРАМНИХ ПРОДУКТІВ ORACLE !

ПРОВЕДЕНО ЕКСПЕРТИЗУ ПРОГРАМНИХ ПРОДУКТІВ ORACLE !

15 червня 2017

Проведено експертизу програмних продуктів: Oracle GoldenGate 12c, Oracle Data Integrator Enterprise Edition 12c та Oracle Business Intelligence 12c.

      Oracle GoldenGate 12c

   Oracle GoldenGate 12c - це високопродуктивне програмне забезпечення для захоплення змін даних (CDC), їх перетворення і доставки, що забезпечує двосторонню реплікацію на основі журналів СУБД. GoldenGate допомагає гарантувати доступність критичних систем в режимі 24/7, а також отримувати дані, необхідні для прийняття рішень, з різних джерел.

   Oracle GoldenGate забезпечує збір, трансформацію, маршрутизацію і доставку транзакцій баз даних в гетерогенному середовищі в реальному часі. Він переміщує дані з дуже великою швидкість, низьким навантаженням і затримкою менше секунди, але при цьому збережуть трансакціонної цілісність. Компонентна архітектура Oracle GoldenGate допомагає компаніям вирішувати завдання, пов'язані із забезпеченням безперервної доступності та інтеграції даних в реальному часі, які виникають при побудові корпоративних систем.

Забезпечення високої доступності для критичних систем

Oracle GoldenGate може бути налаштоване, щоб використовуватися в наступних сценаріях:

  • Відновлення після аварії і захист даних. Створити і підтримувати резервну систему з затримкою менше хвилини, щоб мінімізувати час відновлення для бізнес-критичних систем. GoldenGate може працювати як в середовищі баз даних Oracle, так і в разі СУБД сторонніх виробників
  • Робота без простою. Yе зупиняти бізнес під час поновлення систем, міграції та планових робіт.
  • Поширення даних. Синхронізувати дані для розподілених додатків в реальному часі для підвищення доступності та масштабованості.
  • Винос навантаження. Гарантувати високу продуктивність промислових систем за рахунок виносу навантаження «на читання» на окрему систему (можливо на іншій платформі або СУБД).

Інтеграція даних всього підприємства в реальному часі

Oracle GoldenGate в режимі реального часу збирає змінені дані і доставляє їх в Сховище Даних, звітні системи та інші транзакційні системи з мінімальним впливом на продуктивність систем-джерел. Доступ до інформації в реальному часі дає краще розуміння що відбувається в компанії бізнес-процесів.

  • Сховища даних реального часу. GoldenGate забезпечує постійний захоплення змінених даних і їх переміщення з OLTP-джерел в єдине сховище даних. При необхідності Oracle GoldenGate інтегрується з ETL-інструментами (наприклад, Oracle Data Integrator).
  • Оперативна звітність. GoldenGate дозволяє розвантажити промислову базу даних від вирішення завдань звітності за рахунок перенесення необхідних даних на більш дешеві сервера в реальному часі.
  • Інтеграція оперативних даних. GoldenGate дозволяє інтегрувати оперативні дані між транзакційними системами в реальному часі. Наявність в організації SOA-інфраструктури (побудованої, наприклад, на базі Oracle SOA Suite) дозволяє обмінюватися зміненими даними по сервісній шині з використанням адаптерів GoldenGate.

Експертний висновок:


Oracle Data Integrator Enterprise Edition 12c

 Oracle Data Integration надає всеосяжний і постійний доступ до актуальної та перевіреної інформації в гетерогенних системах. У комплекс його можливостей входять: переміщення великих масивів даних і даних, одержуваних в режимі реального часу, перетворення, двунаправленная реплікація, сервіси роботи з даними і якісна інформація про клієнтів та продуктах.

Експертний висновок:

Oracle Business Intelligence 12c

Oracle Business Intelligence  - це комплекс технологій і додатків для бізнес-аналізу і створення сховищ даних. У BI входять інструменти для формування нерегламентованих запитів, доставки і представлення результатів, а також підтримки з'єднання з різнорідними джерелами даних. Один з продуктів в складі пакету Oracle BI - інтерактивні панелі Oracle BI Interactive Dashboard - заснований на web-інтерфейсі і підтримує комплекс засобів візуалізації: шкали, діаграми, зведені звіти, сценарії аналізу на базі умов. У Oracle BI Interactive Dashboards реалізовані механізми drilldown і drillthrough, які забезпечують необмежену деталізацію звітних показників.

Експертний висновок: