e-mail:
(044) 239-21-47

Системи зберігання даних

Серверне обладнання та СЗД - важливий елемент Центру обробки даних. Системи зберігання даних для ЦОД, дата- центрів, СЗД для ЦОД, серверне обладнання для ЦОД і ІТ-системи підприємства в цілому.

В умовах динамічного ринку і гострої конкуренції компаніям необхідно швидко приймати рішення, ефективно управляти інфраструктурою своєї компанії.

З урахуванням цієї тенденції з кожним роком в компаніях з'являється все більше бізнес-додатків, удосконалених робочих місць, все більше потоків інформації проходить з корпоративної мережі і осідає в електронних архівах.

В якості ефективного засобу для оптимізації роботи ЦОД використовується віртуалізація, що дозволяє перерозподіляти обчислювальні ресурси компанії і використовувати їх найбільш ефективно. Проектування центрів обробки даних може заздалегідь будуватися на принципах серверної віртуалізації.
Віртуалізація в обчисленнях - процес подання набору обчислювальних ресурсів, їх логічного об'єднання, який дає переваги перед початкової конфігурацією. Це віртуальний погляд на ресурси, не обмежених ємністю, структурою, місцем розташування і типом окремих компонентів.

Сучасний ЦОД має високі вимоги до СЗД та серверного обладнання:

  • висока адаптованість під швидко мінливі завдання бізнесу
  • підтримка необхідного рівня продуктивності додатків
  • підтримка заданого рівня масштабованості
  • можливість нарощування ресурсів без істотної перебудови архітектури обчислювального комплексу
  • оптимізація СГД з точки зору забезпечують підсистем
  • зниження енергоспоживання, тепловиділення, габаритів
  • вартість володіння системи зберігання та обробки даних повинна бути мінімізована.

Однією з передових концепцій побудови інфраструктури ЦОД є віртуалізація обчислювальних ресурсів і консолідація обчислювальних ресурсів.

ТОВ "ТЗІ" пропонує Вам ознайомитися з сучасними рішеннями IBM для організації систем зберігання даних і серверними рішеннями для центрів обробки.