e-mail:
(044) 239-21-47

ІSO 17799

ІSO 17799

24 квітня 2014

ІSO 17799

Міжнародний стандарт безпеки ІSO 17799 розроблений ІSO (the Іnternatіonal Organіzatіon for Standartіzatіon) і ІEC (the Іnternatіonal Electrotechnіcal Commіssіon) і є  офіційним документом, що регламентують усі питання інформаційної безпеки.

Посібник із практичного застосування міжнародного стандарту безпеки інформаційних систем ІSO 17799 розроблене колективом експертів по інформаційній безпеці компанії "Dіgіtal Securіty" на основі багаторічного практичного досвіду.

Ілюстровані матеріали керівництва призначені для фахівців в області інформаційних технологій - мережних адміністраторів, фахівців з безпеки, керівників Проектів і Менеджерів - усіх тих хто по роду своєї професійної діяльності пов'язаний з питаннями інформаційної безпеки.

Метою посібника є створення у фахівця повної, точної й логічної, послідовної картини побудови системи інформаційної безпеки відповідно з вимогами стандарту ІSO 17799. Матеріали керівництва включають 3 основних розділу:

  • основні положення й коментарі до стандарту;
  • політику безпеки й типові документи, розроблені на підставі стандарту;
  • основні засоби, методи й елементи захисту.

Керівництво може бути використане в якості практичної інструкції при побудові архітектури мережної безпеки або як навчальний посібник.