e-mail:
(044) 239-21-47

ТР ЕОТ - 95

Цей нормативний документ призначений для організації захисту інформації з обмеженим доступом у засобах обчислювальної техніки, автоматизованих системах і мережах від витоку каналами побічних електромагнітних випромінювань і наводок (ПЕМВН).

Положення цього документа тимчасові і поширюються на центральні і місцеві органи державної виконавчої влади, органи виконавчої влади Республіки Крим, місцеві Ради народних депутатів та їх органи,  на військові частини всіх військових формувань, на підприємства, установи й організації всіх форм власності, представництва України за  кордоном і громадян, які володіють, користуються та розпоряджаються інформацією з обмеженим доступом.

Власники (користувачі) конфіденційної інформації, що не є власністю держави, положення цього документа застосовують на свій розсуд.

Зміни заходів, виконаних раніше відповідно до вимог керівних документів Держтехкомісії СРСР, не потрібно.

Повний текст документа можна отримати тут або тут та на сайті www.dsszzi.gov.ua