e-mail:
(044) 239-21-47

Засіб активного захисту автоматизованих систем

Засіб активного захисту автоматизованих систем «DELTA-7» призначений для використання на об'єктах електронно-обчислювальної техніки, об'єктах спеціального зв'язку, а також інших об'єктах інформаційної діяльності, з метою забезпечення гарантованого перекриття спеціально організованими перешкодами інформативних сигналів побічних електромагнітних випромінювань і наведень, створюваних комп'ютерною та копіювальною технікою, мережевим обладнанням, засобами та комплексами спеціального зв'язку, їх комунікаціями, а також іншим обладнанням і елементами допоміжних технічних засобів і систем.

Засіб забезпечує випромінювання захисних електромагнітних перешкод, фільтрацію паразитних високочастотних сигналів, що протікають по ланцюгах трактів, розрив яких воно може включатися, а також введення некорельованих струмових захисних перешкод в ланцюзі мереж електроживлення та систем заземлення (чи занулення).

Виріб може бути застосовано як засіб цільової та/або груповий захисту при безпосередньому підключенні та/або розташуванні в безпосередній близькості до нього обладнання, що обробляє інформацію з обмеженим доступом. У процесі роботи, забезпечується безперервний автоматичний контроль параметрів захисних перешкод. У разі неприпустимого відхилення контрольованих параметрів, формується сигнал звукової сигналізації і світлової індикації порушення працездатності виробу.

Спектральні характеристики формуються захисних перешкод в діапазоні частот від 9 кГц до 3,3ГГц, адаптовані до частотного розподілу компонент інформативних сигналів побічних електромагнітних випромінювань і наведень, створюваних сучасними телекомунікаційними засобами.
При цьому забезпечуються:
- коефіцієнт якості шуму, не менш 0,97;
- коефіцієнт асиметрії, не гірше 0,98;
- ексцес розподілу амплітуд, не більше 0,003;
- значення межинтервальной кореляції, не вище 0,05;
- значення межполосной кореляції, не вище 0,08.

По своєму виконанню, засіб «DELTA-7» є захищеним від паразитних акустоэлектрических перетворень і може застосовуватися на об'єктах, на яких здійснюється озвучування мовної інформації з обмеженим доступом.

Засіб призначений для підключення до однофазних електромереж змінного струму з напругою 85 ÷ 265 В, частотою 48 ÷ 63 Гц, із застосуванням з'єднувачів, у відповідності зі специфікацією IEC 60320 (IEC 320). При цьому, забезпечується навантажувальна здатність до 1,2 кВт або 600 Вт, при транзитному підключенні зовнішнього навантаження до електромережі з номінальною напругою 220В або 110В, відповідно.

Засіб забезпечує можливість цілодобової експлуатації і явля-ється стійким до змін заявлених характеристик:
- при експлуатації в робочому діапазоні температур від +10 до +35 ºС;
- після транспортування при температурі навколишнього середовища від -35 до
+65 ºС і подальшій витримці не менше 1 години до включення в робочому діапазоні температур.

Масогабаритні характеристики
Розмір виробу: 220×60×40 (довжина × ширина × висота).
Вага виробу: 800 грам.

Показники надійності та якості

Серійне виробництво здійснюється спеціалізованим высокотех-нологическим підприємством з впровадженою Системою Управління Якістю, сертифікована на відповідність стандарту ДСТУ ISO 9001:2009 (між-народний стандарт ISO 9001:2008).
Експертний висновок за результатами державної експертизи в сфері технічного захисту інформації від 21.09.2012 №374.

Виробничі і експлуатаційні показники

Виробничі можливості і технологічні особливості виробу дозволяють виготовляти до 1000 одиниць в місяць.

Засіб «DELTA-7», є необслуговуваним виробом, не вимагаю-щим додаткових робіт, пов'язаних з введенням в експлуатацію (монтаж, підключення, налаштування і т.д.).

Санітарні норми і правила

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 16.05.2013 №05.03.02-04/38479 про відповідність вимогам ДСНіП
3.3.6-096-2002 «Державні санітарні норми і правила при роботі з джерелами електромагнітних полів».